Strony internetowe wykonawców:

Oficjalna strona Joanny Słowińskiej: www.slowinska.art.pl
Oficjalna strona Doroty Jaremy: www.dorotajarema.com
Oficjalna strona Janusza Radka: www.januszradek.pl
Oficjalna strona Przemysława Brannego: www.branny.pl
Oficjalna strona Macieja Miecznikowskiego: www.maciejmiecznikowski.pl
Strona Chóru Kameralnego Farmata: www.fermata.republika.pl
Strona Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w Kielcach: www.filharmonia.kielce.com.pl

Obsługa techniczna koncertów:
www.fsaudio.pl

Agencja Koncertowa i Biuro Reklamy DUO s.c

www.duo.krakow.pl


Pozostałe strony:

Kieleckie Centrum Kultury: www.kck.com.pl