PSAŁTERZ WRZEŚNIOWY

Zbigniew Książek

Prolog
Psalm Apokaliptyczny

Część I - Psalmy Wiary
Psalm apostolski
Psalm Adama i Ewy
Psalm Abrahama
Psalm Mojżeszowy

INTERMEZZO WOLNOŚCI

Część II - Psalmy Aniołów
Psalm z Krakowem
Psalm zapatrzenia
Psalm braci aniołów

Psalm z aniołem stróżem

INTERMEZZO PRAGNIENIA

Część III - Psalmy nadziei
Psalm moich łez
Psalm z krzakami czarnych jeżyn
Psalm mojej nadziei
Psalm wbrew rozpaczy

EPITAFIUM

Część IV - Psalmy pragnienia
Psalm z bukietem konwalii
Psalm z tańcowaniem
Psalm kochania
Psalm dla Ciebie

Epilog
Psalm Apokaliptyczny