Rzekł nikczemnik w sercu swoim: "Nie ma Boga".
Zepsuli, skazili swoje czyny nie ma nikogo kto by czynił dobro.
Psalm 14,1

PSALM ABRAHAMA

Jak mogłaś wątpić Saro
Że syna zrodzić możesz
Co znaczy twoja starość
Skoro Pan wszystko może

Pod dębami, pod dębami Mamre
Pod dębami, pod dębami Mamre

W skwarze tamtego lata
W znoju przebytej drogi
Abraham Panu Świata
Z pyłu obmywał nogi

Pod dębami, pod dębami Mamre
Pod dębami, pod dębami Mamre

Jak mogłaś wątpić Saro
Że syna zrodzić możesz
Co znaczy twoja starość
Skoro Pan wszystko może

Pod dębami, pod dębami Mamre
Pod dębami, pod dębami Mamre

Bóg z dwoma Aniołami
W dnia najgorętszej porze
Zjawił się pod dębami
By obietnicę złożyć

Pod dębami, pod dębami Mamre
Pod dębami, pod dębami Mamre

Jak mogłaś wątpić Saro
Że syna zrodzić możesz
Co znaczy twoja starość
Skoro Pan wszystko może

Pod dębami, pod dębami Mamre
Pod dębami, pod dębami Mamre

Bóg chlebem się pokrzepił
Anioł skosztował mleka
A potem całe wieki
Człowiek na Boga czekał

Pod dębami, pod dębami Mamre
Pod dębami, pod dębami Mamre

Jak mogłaś wątpić Saro
Że syna zrodzić możesz
Co znaczy twoja starość
Skoro Pan wszystko może

Pod dębami, pod dębami Mamre
Pod dębami, pod dębami Mamre

Jak mogłaś wątpić Saro
Że syna zrodzić możesz
Co znaczy twoja starość
Skoro Pan wszystko może

Pod dębami, pod dębami Mamre
Pod dębami, pod dębami Mamre