Bo któż jest Bogiem? Tylko wiekuisty.
I któż jest opoką? Tylko nasz Bóg!
Który opasał mnie potęgą i drogę moją wyprostował.
Psalm 18,32-33

PSALM APOSTOLSKI

W Boga co Ojcem wszechmogącym
W Boga co świata stworzycielem
Wierzę
Wierzę
W Jezusa Syna jedynego
Co począł z Ducha się Świętego
Wierzę
Wierzę
Że zrodził się z Maryi Panny
I pod Piłatem umęczony
Że zmarł na krzyżu powieszony
Przez swoich bliźnich umęczony
Wierzę
Wierzę
Wierzę

Z nocy bezsennych składam pacierze
O dar największy - dar wielkiej wiary
W to co się nie da zważyć i zmierzyć
Z miłości Boga - nie z bożej kary
Błagam o wielki dar, błagam o wielki dar
Błagam o wielki dar wielkiej wiary
Błagam o wielki dar, błagam o wielki dar
Błagam o wielki dar wielkiej wiary

Że umarł i do piekieł zstąpił
I że zmartwychwstał dnia trzeciego
Wierzę
Wierzę
Że na niebiosa potem wstąpił
I zasiadł obok Ojca swego
Wierzę
Wierzę
Że po prawicy siedzi Ojca
Z Ojcem i Duchem światem rządzi
Powtórnie w chwale zejdzie z nieba
Żywych i zmarłych dni osądzić
Wierzę
Wierzę
Wierzę

Z nocy i świtów składam pacierze
O dar największy - dar wielkiej wiary
W to, co się nie da zważyć i zmierzyć
Z pragnienia Boga - nie z bożej kary
Błagam o wielki dar, błagam o wielki dar
Błagam o wielki dar wielkiej wiary
Błagam o wielki dar, błagam o wielki dar
Błagam o wielki dar wielkiej wiary

W ożywczą moc Świętego Ducha
W powszechny kościół przenajświętszy
Wierzę
Wierzę
W to, że raz jeszcze Bóg wysłucha
Grzesznika choćby był największy
Wierzę
Wierzę
Że będzie ciała zmartwychwstanie
Po Bożym sądzie ostatecznym
Że będzie grzechów odpuszczanie
I że nadejdzie żywot wieczny
Wierzę
Wierzę
Wierzę

Z nocy za oknem składam pacierze
O dar największy - dar wielkiej wiary
W to, co się nie da zważyć i zmierzyć
Z potrzeby Boga - nie z bożej kary
Błagam o wielki dar, błagam o wielki dar
Błagam o wielki dar wielkiej wiary
Błagam o wielki dar, błagam o wielki dar
Błagam o wielki dar wielkiej wiary
Błagam o wielki dar, błagam o wielki dar
Błagam o wielki dar wielkiej wiary
Błagam o wielki dar, błagam o wielki dar
Błagam o wielki dar wielkiej wiary