W zamian za moją miłość oskarżają mnie,
a ja cały jestem modlitwą.
Odpłacają mi złem za dobre i nienawiścią za moją miłość.
Psalm 109,4-5

PSALM ZAPATRZENIA

Zapatrzył się
Zapatrzył się anioł
W czerwień płomienia
Pani warg
Zapatrzył się
Zapatrzył się anioł
W pożar czerwieni
Pani ust
Pani ust
Pani

Zesłał z nieba anioł, anioł zesłał śnieg
Gdyby mógł to zaraz, zaraz by tu zbiegł
Zesłał z nieba anioł, anioł zesłał mróz
Gdyby mógł to miłość, miłość by nam zniósł
Anioł miłość, miłość, miłość by nam zniósł
Miłość, miłość, miłość by nam zniósł
Miłość, miłość, miłość by nam zniósł
Miłość, miłość, miłość by nam zniósł

Zapatrzył się
Zapatrzył się anioł
W czerwień płomienia
Pani warg
Zapatrzył się
Zapatrzył się anioł
W pożar czerwieni
Pani ust
Pani ust
Pani

Zesłał z nieba anioł, anioł zesłał sny
W snach anielskie płyną, płyną gorzkie łzy
Zesłał z nieba anioł, anioł zesłał mróz
Gdyby mógł to miłość, miłość by nam zniósł
Anioł miłość, miłość, miłość by nam zniósł
Miłość, miłość, miłość by nam zniósł
Miłość, miłość, miłość by nam zniósł
Miłość, miłość, miłość by nam zniósł

Zapatrzył się
Zapatrzył się anioł
W pożar czerwieni
Pani ust
Pani ust
Pani

Zesłał z nieba anioł, anioł zesłał śnieg
Zesłał śnieg
Gdyby mógł to zaraz, zaraz by tu zbiegł
Zesłał z nieba anioł, anioł zesłał mróz
Gdyby mógł to miłość, miłość by nam zniósł
Anioł miłość, miłość, miłość by nam zniósł
Miłość, miłość, miłość by nam zniósł
Miłość, miłość, miłość by nam zniósł
Miłość, miłość, miłość, miłość...