ŚWIĘTOKRZYSKA GOLGOTA

...A zasadziwszy ogród w Eden na wschodzie, Pan Bóg umieścił tam człowieka, którego ulepił...
Księga Rodzaju 2,8


Powstał człek z tchnienia Boga i błota
By mógł dobro nieść, ku Bożej chwale
Jezus...i Świętokrzyska Golgota
Łysa Góra i Krzyż z Jeruzalem...

Miast mirry, kadzidła i złota
Był Krzyż i był płacz Magdaleny
Na miejsce zwane Golgotą
Krzyż dźwigał Szymon z Cyreny

Powstał człek z tchnienia Boga i błota
By pobłądzić mógł, ku Bożej chwale
Jezus...i Świętokrzyska Golgota
Łysa Góra i Krzyż z Jeruzalem...

Golgota z Kalwarią jednakie
Dwa słowa a tak samo bolą
Ten Szymon był tylko wieśniakiem
Co krzyż poniósł wracając z pola

Powstał człek z tchnienia Boga i błota
By miłować mógł, ku Bożej chwale
Jezus...i Świętokrzyska Golgota
Łysa Góra i Krzyż z Jeruzalem...

Kalwaria to jest łysa skała
Do skały się krzyż ciągle zbliżał
By słowo wypełnić się miało
I w krzyżu żyć... Świętego Krzyża

Powstał człek z tchnienia Boga i błota
Powstał świat cały, ku Bożej chwale
Jezus...i Świętokrzyska Golgota
Łysa Góra i Krzyż z Jeruzalem...

<< wstecz