LITANIA DO KAŻDZIUTKIEGO NA ZIEMI

A zasadziwszy ogród w Eden na wschodzie, Pan Bóg umieścił w nim człowieka, którego ulepił...
Księga Rodzaju 2,8

REFREN:
W imię Boga Chrześcijan
W imię Boga Żydów
W imię Boga Arabów
W imię przeszłych i przyszłych lat
Ratujmy świat
W imię Buddy
W imię Konfucjusza
W imię Boga tych, którzy nie znają Boga
W imię przeszłych i przyszłych lat
Ratujmy świat

Nie obcy język
Nie kolor skóry
Nie strachu więzy
Nie rozkaz z góry

CHÓR:
W imię przeszłych i przyszłych lat
Ratujmy świat

Nie inna wiara
Nie inne plemię
Nie z nieba kara
Nie cudze ziemie

CHÓR:
W imię przeszłych i przyszłych lat
Ratujmy świat

REFREN:
W imię Boga Chrześcijan
W imię Boga Żydów
W imię Boga Arabów
W imię przeszłych i przyszłych lat
Ratujmy świat
W imię Buddy
W imię Konfucjusza
W imię Boga tych, którzy nie znają Boga
W imię przeszłych i przyszłych lat
Ratujmy świat

Nie w imię państwa
Nie linie granic
Nie czyjeś draństwo
Nie kłamstwo za nic

CHÓR:
W imię przeszłych i przyszłych lat
Ratujmy świat

Nie problem rasy
Nie ból historii
Nie upływ czasu
Nie złe teorie

CHÓR:
W imię przeszłych i przyszłych lat
Ratujmy świat

REFREN:
W imię Boga Chrześcijan
W imię Boga Żydów
W imię Boga Arabów
W imię przeszłych i przyszłych lat
Ratujmy świat
W imię Buddy
W imię Konfucjusza
W imię Boga tych, którzy nie znają Boga
W imię przeszłych i przyszłych lat
Ratujmy świat

Nie kłamstwa rządów
Nie bezmiar zbrodni
Nie błędy sądów
Nie zemsty żądni

CHÓR:
W imię przeszłych i przyszłych lat
Ratujmy świat

REFREN:
W imię Boga Chrześcijan
W imię Boga Żydów
W imię Boga Arabów
W imię przeszłych i przyszłych lat
Ratujmy świat
W imię Buddy
W imię Konfucjusza
W imię Boga tych, którzy nie znają Boga
W imię przeszłych i przyszłych lat
Ratujmy świat

<< wstecz