LITANIA ZA NIOSĄCYCH ŚMIERĆ

Wtedy Jezus rzekł do niego: Schowaj miecz swój do pochwy, bo wszyscy, którzy za miecz chwytają, od miecza giną...
Ewangelia wg św. Mateusza 26,52

SOLISTA:
Człeku co Boga się nie boisz

CHÓR:
Człeku co Boga się nie boisz

SOLISTA:
Człeku co niesiesz śmierć zdradziecką

CHÓR:
Człeku co niesiesz śmierć zdradziecką

SOLISTA i CHÓR:
Człeku ty uczyń znak pokoju
Karmiąc choć jedno głodne dziecko

SOLISTA:
Zdrowia, pogody i pieniędzy
I żeby pierwszy milion kiedyś
Zło jest rodzonym bratem nędzy
Wojna jest zawsze siostrą biedy

CHÓR:
Zło jest rodzonym bratem nędzy
Wojna jest zawsze siostrą biedy

SOLISTA:
Człeku co Boga się nie boisz

CHÓR:
Człeku co Boga się nie boisz

SOLISTA:
Człeku co niesiesz śmierć zdradziecką

CHÓR:
Człeku co niesiesz śmierć zdradziecką

SOLISTA i CHÓR:
Człeku ty uczyń znak pokoju
Karmiąc choć jedno głodne dziecko

SOLISTA:
Fortuny by móc zaznać świata
I niechaj dzieci zdrowo rosną
Zło bywa zwykle nędzy bratem
Wojna jest zawsze biedy siostrą

CHÓR:
Zło bywa zwykle nędzy bratem
Wojna jest zawsze biedy siostrą

SOLISTA:
Człeku co Boga się nie boisz

CHÓR:
Człeku co Boga się nie boisz

SOLISTA:
Człeku co niesiesz śmierć zdradziecką

CHÓR:
Człeku co niesiesz śmierć zdradziecką

SOLISTA i CHÓR:
Człeku ty uczyń znak pokoju
Karmiąc choć jedno głodne dziecko


Szczęścia by zawsze móc wygrywać
Bo wygrywanie najciekawsze
Zło bratem nędzy zwykle bywa
Wojna jest siostrą biedy zawsze

CHÓR:
Zło bratem nędzy zwykle bywa
Wojna jest siostrą biedy zawsze

SOLISTA:
Człeku co Boga się nie boisz

CHÓR:
Człeku co Boga się nie boisz

SOLISTA:
Człeku co niesiesz śmierć zdradziecką

CHÓR:
Człeku co niesiesz śmierć zdradziecką

SOLISTA i CHÓR:
Człeku ty uczyń znak pokoju
Karmiąc choć jedno głodne dziecko

SOLISTA I CHÓR
Człeku co Boga się nie boisz
Człeku co niesiesz śmierć zdradziecką
Uczyń wraz z nami znak pokoju
Karmiąc choć jedno głodne dziecko

<< wstecz