LUDZIE TO ADAM I EWA

A Bóg widział, że wszystko, co uczynił było bardzo dobre...
Księga Rodzaju 1,31

REFREN:
Ludzie to Adam i Ewa
Bracia to Kain i Abel
Potop to z nieba ulewa
Pycha to jest wieża Babel
Sodoma to ogień i siarka
A prawość to Noe i Arka

Pan Bóg stworzył niebo i ziemię
Stworzył dzień, tam gdzie dotychczas ciemność
Dnia pierwszego mrok w jasność przemienił
Dzień i noc złożył w świata niezmienność

Z Bożej woli się wszystko zdarzyło
A Bóg widział, że to dobre było

Dnia drugiego na Boże życzenie
Oddzieliły się wody od siebie
Nieboskłonu błękitnym sklepieniem
A sklepienie to Pan nazwał niebem

Z Bożej woli się wszystko zdarzyło
A Bóg widział, że to dobre było

REFREN:
Ludzie to Adam i Ewa
Bracia to Kain i Abel
Potop to z nieba ulewa
Pycha to jest wieża Babel
Sodoma to ogień i siarka
A prawość to Noe i Arka

W trzecim dniu ląd oddzielił od morza
W trzecim trawy dające nasiona
W trzecim dniu z drzewa owoc i zboże
W trzecim z ziemi rośliny zielone
Z Bożej woli się wszystko zdarzyło
A Bóg widział, że to dobre było

W czwartym dniu Stwórca mrok nadwerężył
Blaskiem słońca i złota gwiazdami
Czwartą noc niebo rozświetlił księżyc
By rok rządził się roku porami

Z Bożej woli się wszystko zdarzyło
A Bóg widział, że to dobre było

REFREN:
Ludzie to Adam i Ewa
Bracia to Kain i Abel
Potop to z nieba ulewa
Pycha to jest wieża Babel
Sodoma to ogień i siarka
A prawość to Noe i Arka

W piątym dniu pod niebieskie sklepienie
Wzleciał ptaków klucz z łopotem skrzydeł
W martwym morzu za Bożym skinieniem
Ożywiły się istoty żywe

Z Bożej woli się wszystko zdarzyło
A Bóg widział, że to dobre było

W szóstym dniu Pan ulepił bydlęta
W szóstym rybom nakazał się mnożyć
W szóstym dniu stworzył dzikie zwierzęta
Dnia szóstego Bóg człowieka stworzył...

Z Bożej woli się wszystko zdarzyło
A Bóg widział, że to dobre było

REFREN:
Ludzie to Adam i Ewa
Bracia to Kain i Abel
Potop to z nieba ulewa
Pycha to jest wieża Babel
Sodoma to ogień i siarka
A prawość to Noe i Arka

<< wstecz