TEN KTÓRY NIE POZNAŁ

Gdy tak rozmawiali i rozprawiali ze sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były niejako na uwięzi, tak, że Go nie poznali...
Ewangelia wg św. Łukasza 24,15

REFREN: (SOLISTA I CHÓR)
Jak Kleofasie nie poznałeś
Że obok Jezus zmartwychwstały
Na drodze do Emaus

Jakeś nie poznał Kleofasie
Że się wypełnia słowo w czasie
Na drodze do Emaus

Co też się z sercem twoim stało
Że Pana Boga nie poznało
Na drodze do Emaus

SOLISTA:
Ci co po falach z nim wędrowali
Zdradzili, wyparli się
Nie uwierzyli, nie poznali

CHÓR:
Słów nie usłyszeli
Twarzy nie dojrzeli
Sercem nie poczuli
Nie pojęli bólu

SOLISTA:
Ci którzy przecież szczerze kochali
Zdradzili, wyparli się
Nie uwierzyli, nie poznali

CHÓR:
Słów nie usłyszeli
Twarzy nie dojrzeli
Sercem nie poczuli
Nie pojęli bólu

REFREN: (SOLISTA I CHÓR)
Jak Kleofasie nie poznałeś
Że obok Jezus zmartwychwstały
Na drodze do Emaus

Jakeś nie poznał Kleofasie
Że się wypełnia słowo w czasie
Na drodze do Emaus
Co też się z sercem twoim stało
Że Pana Boga nie poznało
Na drodze do Emaus

SOLISTA:
Ci którzy wierność zaprzysięgali
Zdradzili, wyparli się
Nie uwierzyli, nie poznali

CHÓR:
Słów nie usłyszeli
Twarzy nie dojrzeli
Sercem nie poczuli
Nie pojęli bólu

SOLISTA:
Ci co o życie swoje się bali
Zdradzili, wyparli się
Nie uwierzyli, nie poznali

CHÓR:
Słów nie usłyszeli
Twarzy nie dojrzeli
Sercem nie poczuli
Nie pojęli bólu

REFREN: (SOLISTA I CHÓR)
Jak Kleofasie nie poznałeś
Że obok Jezus zmartwychwstały
Na drodze do Emaus

Jakeś nie poznał Kleofasie
Że się wypełnia słowo w czasie
Na drodze do Emaus
Co też się z sercem twoim stało
Że Pana Boga nie poznało
Na drodze do Emaus

SOLISTA:
Ci co widzieli i dotykali
Zdradzili, wyparli się
Nie uwierzyli, nie poznali

CHÓR:
Słów nie usłyszeli
Twarzy nie dojrzeli
Sercem nie poczuli
Nie pojęli bólu

SOLISTA:
Ci co nad sobą wnet zapłakali
Zdradzili, wyparli się
Nie uwierzyli, nie poznali

CHÓR:
Słów nie usłyszeli
Twarzy nie dojrzeli
Sercem nie poczuli
Nie pojęli bólu

REFREN: (SOLISTA I CHÓR)
Jak Kleofasie nie poznałeś
Że obok Jezus zmartwychwstały
Na drodze do Emaus

Jakeś nie poznał Kleofasie
Że się wypełnia słowo w czasie
Na drodze do Emaus

Co też się z sercem twoim stało
Że Pana Boga nie poznało
Na drodze do Emaus

<< wstecz